FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Regulamin

1. Zajęcia organizowane przez szkołę pływania „Posejdon” odbywają się na
krytej pływalni przy ul. Korczaka 5 w Niepołomicach. Osoby uczestniczące w
zajęciach obowiązuje także ogólny regulamin pływalni.
2. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z brakiem posiadania
zdrowotnych przeciwskazań do udziału w tego typu aktywności fizycznej.
Potwierdzenie jest równoznaczne z zakupem karnetu na zajęcia.
3. Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu ( prysznice oraz szatnia )
odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.
4. W trakcie trwania zajęć odpowiedzialność za dzieci ponoszą instruktorzy oraz
ratownicy.
5. Opłaty za zajęcia są przyjmowane w formie gotówki, przelewu lub płatności
zbliżeniowej przed zajęciami przy zakupie karnetu.
6. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
7. Możliwość przełożenia jednych zajęć występuje tylko w przypadku karnetu
indywidualnego.
8. Ewentualną nieobecność trzeba zgłosić nie później niż 12 h przed
rozpoczęciem zajęć do danego instruktora.
9. Nieobecności można odrobić tylko w przypadku trwania karnetu.
10. Szkoła pływania „Posejdon” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z
przyczyn od niej niezależnych (np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć.
11. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku małoletnich dzieci, rodzic lub prawny
opiekun, ma obowiązek zapoznania się z ogólnym regulaminem pływalni oraz
regulaminem szkoły pływania „Posejdon” i stosowaniem się do ich wskazań.
12. Regulamin jest dostępny online na stronie internetowej www.szkolaposejdon.pl oraz w biurze szkoły pływania Posejdon przy
ul. Młyńskiej 3a.
1. Dokonanie wpłaty za określone zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w
warunków regulaminu.